home
nieuws
stichting
programma
  - data en tijden
  - schrijvers
  - reserveren
  - fotogalerij
contact
links

 

 

Herman Pleij
19-05-2015
Herman Pleij
Reserveren niet meer mogelijk

GEANNULEERD

Herman Pleij

Herman Pleij, geboren in 1943 in Hilversum, studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1979 op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. Deze studie beschrijft carnavalsteksten en de betekenis van het ‘tijdelijk vestigen van omgekeerde werelden’. Vanaf 1981 was Pleij hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, tot zijn emeritaat 2008. Momenteel geniet Pleij vooral bekendheid als erudiet en smakelijk vertellend tafelgast in De Wereld Draait Door.

Pleij is vooral geïnteresseerd in volksliteratuur en –cultuur, toneel, de rederijkers, de betekenis van de vroege drukpers, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen. Van de hand van Pleij zijn verschillende boeken en essays over de Nederlandse mentaliteit en de nationale beschavingsgeschiedenis verschenen, onder de titels Het Nederlands onbehagen (1991), Hollands welbehagen (1998) en Tegen de barbarij (1999). In 2007 verscheen De eeuw van de Zotheid waarin Pleij de rol van de zot in het dagelijks leven in de zestiende eeuw beschrijft. Toen bood de zot namelijk een aantrekkelijk houvast om van alles te regelen en werden ze door vorsten en stadsbesturen in dienst genomen om lucht te kunnen geven aan hoogoplopende spanningen. In het zelfde jaar verscheen Het gevleugelde woord, een lijvig boekwerk over de Nederlandse literatuur in de 15e eeuw.

Pleij’s laatste boek dateert van 2011: Anna Bijns, van Antwerpen. Tot aan haar dood op 82-jarige leeftijd gaf schooljuffrouw Anna Bijns (1493-1575) onverschrokken commentaar op alles wat er in het roerige Antwerpen van de zestiende eeuw voorviel. Nooit is er in de Nederlandse taal hartstochtelijker over de liefde geschreven dan door Anna Bijns. En nooit heeft iemand zwaarder gescholden op ketters of venijniger de spot gedreven met huwelijk en gezin. Pleij maakt op meeslepende wijze duidelijk waarom Anna Bijns tot de grote schrijvers van de Nederlandse literatuur behoort.

Pleij is een rasverteller en weet met zijn vrolijke en erudiete verschijning inzicht te geven in de historische achtergrond van wat wij in onze maatschappij als ‘typisch Nederlands’ beschouwen. Hij wordt dan ook niet voor niets één van de beste sprekers van ons land genoemd.

De bijeenkomst wordt (onder voorbehoud georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerk Sneek.
 
© Stichting Literaire Activiteiten Sneek
terug naar boven