home
nieuws
stichting
programma
  - data en tijden
  - schrijvers
  - reserveren
  - fotogalerij
contact
links

 

 

Willem Jan Otten
24-05-2016
Willem Jan Otten
Reserveren niet meer mogelijk

GEANNULEERD

Willem Jan Otten

Willem Jan Otten (Amsterdam 1951) is een schrijver/dichter, met een veelzijdig en rijk oeuvre van poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken en essays, waarvoor hij een veelheid aan literaire prijzen in de wacht sleepte. Otten is gehuwd met de schrijfster Vonne van der Meer. Hij is eredoctor van de Universiteit van Utrecht.

In 1973 debuteerde hij als dichter met de bundel Een zwaluw vol zaagsel. Het leverde hem direct zijn eerste literaire prijs op (Reina Prinsen Geerligsprijs). Na het verschijnen van zijn roman Ons mankeert niets in 1994 raakte Otten betrokken in de discussie over het euthanasievraagstuk.

In de roman wordt een huisarts geconfronteerd met patiënten die vinden dat ze volkomen gezond zijn. Ons mankeert niets. Maar, het zijn de mensen die niet verder willen leven. Hoe moet de gewetensvolle huisarts hen benaderen? Dat is één van de vragen die de roman zijn spanning geven. Moet een arts de doodswens van zijn patiënten respecteren, en afwachten tot zij hun plannen ten uitvoer brengen? Of getuigt het juist van respect als hij zijn uiterste best doet om hun wanhoopsdaad te verhinderen?

Naar aanleiding van zijn bekering tot het katholieke geloof, publiceerde Otten in 1999 Het wonder van de losse olifanten, met als ondertitel: een rede tot de ontwikkelden onder de verachters van de christelijke religie. Eigentijdse christenen, stelt hij, willen hun leerstellingen zo ruim interpreteren dat je er met je verstand bij kunt. Dat doet hij anders: hij wenst de christelijke religie uitsluitend te consumeren in de klassieke bereidingswijze, d.w.z. met huid en haar. Dat gaat tegen de rede in, en daarom is zijn geloof ook precies wat het alleen maar zijn kan: geloof.

In 2004 verscheen zijn roman Specht en zoon, die bekroond werd met de Libris Literatuur Prijs. In deze roman vertelt Otten het verhaal van portretschilder Felix Vincent die van een rijke industrieel de opdracht krijgt zijn gestorven zoon te schilderen. Uit het juryrapport: De roman gaat over wezenlijke zaken als zien en gezien worden, beeld en werkelijkheid, scheppen en geschapen worden, geboorte en dood. Onmiskenbaar plaatst Otten deze thematiek in de christelijke traditie van het bijbelse scheppings-, lijdens- en opstandingsverhaal; talloze elementen in de roman verwijzen op een knappe manier naar de Bijbel en de iconologische traditie.

Nog een greep uit zijn literaire prijzenkast: Herman Gorterprijs (1981), Jan Campertprijs (1992), Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre (1999) en de P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza (2014).

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Kerk Sneek.
 
© Stichting Literaire Activiteiten Sneek
terug naar boven