Bestuursleden

Dolf Alberts (voorzitter)

Ellen Both (secretaris)

Albert Pasma (penningmeester)

Jelle Brouwer

Lia Nijdam

Lotte Terpstra

Postadres secretariaat:
Prins Hendrikkade 8, 8601 CA Sneek