Bestuursleden

Dolf Alberts (voorzitter)

Ellen Both (secretaris)

Lotte Terpstra (penningmeester)

Jelle Brouwer

Lia Nijdam

Gertrud Hemels

Postadres secretariaat:
Prins Hendrikkade 8, 8601 CA Sneek