Bestuursleden

Dolf Alberts (voorzitter)

Ellen Both (secretaris)

Albert Pasma (penningmeester)

Jelle Brouwer

Postadres secretariaat:
Postbus 51, 8700 AB Bolsward